| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

Light it up

Page history last edited by Tiiu 12 years, 11 months ago

Mängu juhend:

Väljakutset pakkuv ja lõbus tähelepanu ning mälu arendav online mäng. Väljakul süttivad lambid, mille arv tuleb eelnevalt määrata. Otstarbekas oleks alustada 1 lambiga, et harjuda tempoga. Maksimum lambi valik on 14.

Mäng seisneb selles, et mänguväljakul tuleb leida ja klõpsata kohal, kus eelnevalt  põles lamp, järjekord pole oluline.Mängija ülesanne on meelde jätta koht, kus lamp/lambid põles/id. Asukohad muutuvad ning tempo kiireneb järk järgult. Antud tulede püüdmine kasvatab ka tähelepanelikkust, kannatlikkust ning järjekindlust.

Iga punkti saamisel (tule püüdmisel) hõiskab tumedaid prille kandev kiisu rõõmust.

 

www.kidsmemory.com/light_it_up/light_it_up_memory_game.php

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.