| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Memory face off

Page history last edited by Tiiu 14 years ago

Mängu juhend

Mäng pakub väljakutset treenides mälu piltide järjestamisel. Tegemist on  järjestatavate online liikuvate piltidega. Harjutamine teeb meistriks. Kui õpilane näeb pildi ümber valget raami peab ta sellel pildil klõpsama. Õpilane peab meelde jätma valgete raamidega ilmuvate piltide järjekorra. Pildid järjestuvad ühe kaupa, seega tuleb meelde jätta piltide jada nende ilmumise järjekorra alusel.  Iga eksimuse korral nullitakse punktisumma ning tuleb alustada uuesti. Harjutamist saadab muusika ning vastav heli annab märku õigest ning vastav heli valest vastusest. Treenimine on tehtud visuaalselt atraktiivseks, treningobjektid on valitud õpilast ümbritsevast keskkonnast.

Harjutamine teeb meistriks!

 

www.kidsmemory.com/memory_face_off/face_up_memory_game.php

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.