| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

Memory Match

Page history last edited by Tiiu 12 years, 11 months ago

Memoriin

 

Objektid erinevad oma värvuselt, tüübilt ning kujult. Läbitava 11 tasemega muutuvad kujundid sarnasemaks ning abstraktsemaks. Mäng on mõeldud õpilastele kui ka täiskasvanutele. Memoriini eesmärk on jällegi tähelepanelikkuse ning mälu arendamine.

Mäng märgib aega ning punkte, ülesannete korralikul sooritamisel, liigub mängija järgmisele raskusastmele. Peale kõige kasuliku on memoriin ka lõbus!!!

Vallatu rott kargab rõõmust iga leitud paarilise korral.

 

www.kidsmemory.com/memory_match/memory_match_cards.php

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.